Katalikiškos vertybės, sužadėtinių rengimas, lytiškumo ugdymas ir šeimų palaikymas

Šeimos stiprinimo projektas „Mūsų šeimų meilės kalbos 2023“ pabaigtas

Dalinkitės ir sekite

Vilkaviškio dekanato šeimos centras įgyvendinio šeimų stiprinimo projektą – „Mūsų šeimų meilės kalbos 2023“. Projekto metu 2 dienas skyrėme lytiškumo ugdymo ugdymui ir rengimui šeimai bei 2 dienas šeimų puoselėjimui ir stiprinimui.

Projektu panaudota 2000,00€ Vilkaviškio r. sav. biudžeto lėšų, iš jų didžioji dalis panaudota pasikviesti kompetentingiausiems lektoriams. Į veiklas įtraukti 8 savanoriai, tačiau visi dalyviai geranoriškai padėjo vieni kitiems įgyvendinant veiklas.

Ypatingai jautri ir švelni tema – mergaičių brendimas ir virsmas paauglėmis buvo gvildenta padedant Natūralaus šeimos planavimo specialistei ir lektorei Ingridai Vuosaitytei. Mamos su dukromis „pasitobulino“ šioje subtilioje temoje ir kartu drąsiau žengs į paauglystę. 

Bendradarbiaujant su Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija suorganizuota lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai diena „Bręskime kartu“. Lektoriai iš „Natūralaus šeimos planavimo asociacijos“ interaktyviomis veiklomis pristatė mergaičių ir berniukų kūnuose vykstančius pokyčius paauglystės metu. „Apsaugoti galiu tik tai, ką branginu“ šūkiu paremtos interaktyvios ir jautrios veiklos „Ciklo šou“ mergaitėms bei „Agentas vykdo misiją“ berniukams skatina jaunimą saugoti ir pagarbiai elgtis su savo prokreacine sistema.

Adventą pasitikome su Gloriosa Trinita bendruomene organizuodami Adventinę popietę. Šios popietės metu, lydimi lektorės Editos Naidaitės vaikai mokėsi pastebėti savo bei kitų jausmus, juos įvardyti bei perteikti kitiems asmenims. Tuo tarpu, lektorė-edukatė Kristina Alkevičienė šeimas mokė susikaupimo, padėjo pajusti Advento laukimo prasmę, priminė papročius, simboliką, kuri perteikiama į Adventinius vainikus ir naudojama belaukiant didžiųjų metų švenčių.

Projektą pabaigėme vakaru šeimoms „Pasitinkant Kalėdas“ Matlaukio kaimo bendruomenėje. Šio vakaro metu lektorė-psichologė Lina Kriščiūnienė palydėjo šeimas nuo šventinių rūpesčių iki džiugaus šventinio laukimo. Šeimos įsivardijo, kokie rūpesčiai jas labiausiai slegia, kokios šventės yra pačios laukiamiausios, kokias prisimena iš vaikystės. Tik aiškiai supratę ir kitiems šeimos nariams įvardiję lūkesčius šventėms galime užtikrinti jų sėkmę, dažnai kitų suformuota švenčių vizija apkartina šventinį laikotarpį, nors ir įdedama daug pinigų, laiko ir pastangų, kurios taip ir lieka neįvertintomis.

Vilkaviškio dekanato šeimos centras Vilkaviškio r. sav. šeimos stiprinimo programos projektus vykdo antrą kartą. Kaip ir praėjusio vykdymo metu, daugiausiai dėmesio skyrėme lytiškumo ugdymui ir rengimui šeimai. Ši sritis apleista Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, todėl dažnu atveju šias programas teikia nevyriausybinės organizacijos. Nevykdant šio tipo veiklų jaunuoliai, žengiantys į paauglystę, paliekami saviugdai, nors dar patys neturi įgūdžių kritiškai atsirinkti informacijos šaltinių ir turinio bei siektinų pavyzdžių. 

Vykdydami veiklas atsirenkame lektorius, kurie pripažinti Lietuvos lygmeniu, taip pat kviečiamės ir savivaldybės lygmens specialistus dirbančius su šeimomis ar atskirais jų nariais. Šeimų stiprinimo programos, nors ir reikalauja sąlyginai didelių finansinių bei žmogiškųjų išteklių, padeda stiprinti šeimų tarpasmeninius santykius bei tarpšeimyninius santykius bendruomenėse. Tiek pirmuoju, tiek antruoju atveju vykdoma prevencija ir programos dalyviai pamato idealios šeimos, santykių ir bręstančio asmens pavyzdžius. 

Vykdant panašius projektus ateityje, svarbu ne tik rūpintis dalyvių užimtumu, bet ir teikti įvairius mokymus šeimos stiprinimo tematikomis, gerinti emocinį intelektą, tobulinti kongruentišką bendravimą šeimos viduje ir išorėje, taip pat užpildyti lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai švietimo sistemoje vakuumą.

Pirmyn Įrašas

Komentarų: 0

© 2024 Vilkaviškio dekanato Šeimos centras

Temą sukūrė Anders Norén

shares