Informacija sužadėtiniams, ketinantiems ruoštis Santuokos sakramentui Vilkaviškio dekanato šeimos centre.

 • Sužadėtiniai, apsisprendę priimti Santuokos sakramentą, privalo

bent prieš penkis mėnesius 

  • kreiptis į vieno iš besituokiančiųjų parapiją.
  • Santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje. Norintys tuoktis ne savo parapijoje turi gauti vietos klebono leidimą tuoktis už parapijos ribų.

Santuokos sakramentą galima priimti:

  • sulaukus 18 metų;
  • nesant kitų kliūčių Bažnytinei santuokai;
  • pristačius Krikšto liudijimą, laisvo stovio pažymą ir priėmus Sutvirtinimo sakramentą;
  • išklausius kursus dekanato šeimos centre.

Reikalingi dokumentai:

 • Krikšto sakramento liudijimas;
 • Sutvirtinimo sakramento liudijimas;
 • leidimas tuoktis už parapijos ribų (jei tuokiamasi ne savo parapijoje);
 • pažyma apie išklausytus pasirengimo santuokai kursus.

Sužadėtiniai norintys dalyvauti pasirengimo Santuokos sakramento kursuose kviečiami registruotis Vilkaviškio vyskupijos šeimos centre, pildant registracijos anketą internete.

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų kontaktai:
http://vilkaviskis.lcn.lt/kurija_kt/seimosc/